IX.1. ...

IX.1.f) Neodarwinizm

Teoria ewolucji i rozwoju człowieka wywodząca się z Darwinizmu, który poparty przez postęp naukowy w cytologii, biochemii, genetyce itd. przeczy wpływowi środowiska na ewolucję gatunków i dziedziczenie cech nabytych.

Oddając zasługi zmianom w kiełkowaniu powodowanym przez selekcję naturalną i wykazywaną poprzez nowe morfologiczne lub funkcjonalne cechy.

Inne teorie ewolucji i rodowodu człowieka to Teoria Syntetyczna (Dobzhandsy, Mayr i  Simpson), Teoria Równowagi Przestankowej / Akcentowanej (Eldredge i Gould) oraz Teoria Neutralizmu.