IX.1.c) Teoria ewolucji Lamarcka.

Teoria ewolucji Lamarcka w jego „Pracy zoologiczni-filozoficznej” napisanej w 1809 roku.

Jego teoria ewolucji brzmiała następująco:

  • Zmiany w środowisku generują nowe potrzeby.

  • Te potrzeby determinują użycie lub nie użycie niektórych organów.

  • Takie organy rozwijają się lub są redukowane.

  • Cechy przyswajane są dziedziczone

Podsumowanie: funkcje tworzą organy a dziedziczenie determinuje zmianę w potomstwie. Zatem, rodowód człowiek to głupie myślenie.

IX.1.d) Darwinizm.

Biologiczna teoria Karola Darwina, angielskiego przyrodnika / naturalisty, w jego największym dziele „O pochodzeniu gatunków” z 1859 roku.

Jako przeciwieństwo teorii ewolucji Lamarcka, teoria ewolucji Darwina postulowała selekcję naturalną jako podstawę ewolucji i rodowodu człowieka. Jego teoria brzmiał a następująco:
  • Pojedyncze osobniki wykazują różnice.
  • Niedobór pokarmu prowadzi je do walki o przetrwanie.
  • Osobniki o różnicach wyższych mają większą szansę osiągnięcia dorosłości, reprodukcji i przekazania tych zmian ich potomstwu.

Później, w jego pracy „O pochodzeniu człowieka i selekcji płciowej” z 1871 roku, dodał on nowy czynnik ewolucji i rodowodu człowieka, czyli selekcję płciową, w której samce i samice wybierają partnerów o atrakcyjniejszych cechach.