VIII. REWOLUCJA NAUKOWA.

VIII.1. Psychologia ewolucyjna.

Ta teoria ewolucyjna pomoże nam zrozumieć siebie lepiej, nie tylko odwołując się do teorii ewolucji życia, ale także do dziedziczenia zdolności takich jak inteligencja i pamięć. Jeżeli ta teoria ewolucji jest poprawna, to te zdolności są głównie dziedziczonymi zdolnościami, a psychologia behawioralna i ewolucyjna mogłaby zwiększyć jej aplikację.

Jednocześnie , badania psychologiczne i lepsze poznawanie pewnych podstawowych cech człowieka pomoże relacjom osobistym, zwłaszcza relacjom rodzinnym.

Inną konsekwencją rewolucji naukowej będzie praca psychologiczna i lepsze rozumienie różnej roli człowieka w zależności od jego płci. Jednak istnieje wiele ludzi uważających, że różnice pomiędzy chłopcami a dziewczętami występują z powodu edukacji i środowiska. A inni wierzą w pewne rozróżnienia, gdy w zasadzie mogą to być różnice naturalne.

VIII.2. Psychologia edukacyjna.

Po pierwsze, osobista strategia związana z edukacją aż do najwyższych poziomów edukacyjnych będzie miała wpływ na  wiedzę wspomnianą w poprzednim punkcie.

Warto wspomnieć, że badanie nie jest jedynym sposobem zdobywania informacji i zależąc od osobistych zdolności może być bardziej adekwatne, aby nie podążać w stronę wyższych poziomów kształcenia.

Jeśli zachowanie się logiki, inteligencji, intuicji, pamięci i innych funkcji mózgowych tak jak ta teoria pozwala nam na wyobraźnię, to cała psychologia edukacyjna będzie potrzebować reorganizacji w pewnym stopniu, aby skorzystać z nowej bazy wiedzy dotyczącej niewielkiej rewolucji naukowej.

VIII.3. Psychologia historyczna i społeczna.

Fakty historyczne mogą pozwolić na analizę ewolucji podążając za myślą metodyki systemów impulsu witalnego.

Rozważając różne rasy gatunku ludzkiego, teoria stwierdza, że są one bardzo korzystne na dystans, i mogłyby współpracować społecznie, podobnie jak zróżnicowanie płciowe i ewolucja w jednej linii na osobniki.

Być może, za pomocą tej naukowej rewolucji w zrozumieniu historii, będzie łatwiej zrozumieć dlaczego egipskie imperium trwało 4000 lata a greckie i rzymskie przez około sześć do osiem wieków. Ponadto, dlaczego zostały one zastąpione przez społeczeństwa o znacznie niższym poziomie technologii i kultury.

Innym tematem może być rozważenie nowych warunków, które pozwoliły wybuchnąć Rewolucji Francuskiej w tamtym czasie.

VIII.4. Metodyka analizy systemów złożonych.

Pomimo konsekwencji GTCEL w granicach naukowych i technologicznych, aby założyć logiczną i spójną bazę do rozwoju biologii i genetyki ewolucyjnej, GTCEL sugeruje nową metodykę do badań systemów złożonych.

Cele instrumentalne, które każdy system impulsu witalnego musi posiadać mogłyby pozwolić na nową rewolucję naukową przy aplikacji tej metodyki do odkrywania ważnych wzorców zachowania się tych systemów.