V.3. Rodowód życia.

Ta teoria rodowodu życia pokazuje przynajmniej element refleksji na długiej drodze wiedzy naukowej.

Pomimo sugestii filozoficznych, ta nowa teoria rodowodu życia i jego ewolucja przedstawia aspekty rewolucyjne w obszarze podejścia naukowego.

Możemy wspomnieć wyjaśnienie funkcjonalności zróżnicowania płciowego, większą precyzję w definicji genów dominujących i recesywnych oraz inne sugestie takie jak możliwe nieistnienie brakującego ogniwa w ewolucji człowieka. Skoki ewolucyjne zazwyczaj powodują powstanie nowego gatunku poprzez połączenie dwóch lub trzech różnych źródeł genetycznych.

Podsumowując, możemy wysnuć następujące konkluzje o rodowodzie życia i ewolucji:

IWg. tej teorii rodowodu życia, ewolucja jest konsekwencją rozwoju informacji genetycznej w ciągu życia istot żywych.

Najważniejsze i najodpowiedniejsze koncepcje to istnienie weryfikacji zewnętrznej informacji genetycznej i istnienie uzupełnień pomiędzy dwoma lub więcej cechami.

Zróżnicowanie płciowe może sugerować specjalizacji w ewolucji życia w sensie, że jedna z płci jest wyspecjalizowana w ewolucji genetycznej, a druga w ewolucji lub technologii ulepszania materiału do rozwoju nowej istoty.

Razem, zróżnicowanie płciowe i weryfikacja zewnętrzna dopuszczają przekazywanie kopii zarejestrowanej informacji genetycznej, która gwarantuje zdolność życia nowej istoty nowej istoty i ewolucji życia samej w sobie.

Podstawowe koncepcje genów dominujących i recesywnych z prawa Mendla tracą swój sens i stają się całkowicie nieodpowiednie. Tak zwany gen recesywny jest właściwie silniejszy i bardziej rozwinięty z tych dwóch, w tych przypadkach, kiedy weryfikacja jest jednym z warunków związanych z przekazywaną informacją.

Spójna metodyka do badań nad ewolucją i rodowodem życia jest użyta, i jest zalecana zwłaszcza dla systemów złożonych posiadających impuls witalny.