IV.2. Biologia ewolucyjna.

Powodem zaproponowania całkowicie nowej teorii ewolucji jest inne podejście do historii / powstania i źródeł zmian w DNA.

Podczas gdy wg. teorii ewolucji Darwina zmiana genetyczna jest spowodowana mutacjami losowymi, to wg. Generalnej Teorii Uwarunkowanej Ewolucji Życia taka natura zmian w DNA nie jest możliwa, mając na uwadze złożoność istot żywych i ich szybką oś ewolucyjną czasu.

Te koncepcje na temat biologii ewolucyjnej zostały rozwinięte w sekcji tekstu o celach ewolucji.

Właściwie wydaje się, że zmiany w DNA są traktowane jako mutacje losowe, ponieważ nie rozumiemy ich przyczyny i pełnej funkcjonalności oraz sposobu, w jakim pracują. Zatem, to co nieznane uważa się za losowe z czysto konwencjonalnego powodu.

IV.2.a) Myśl, historia i źródła modyfikacji genetycznych.

Istnieje problem w terminologii biologii ewolucyjnej, ponieważ jest ona zazwyczaj rozumiana w kategorii teorii ewolucji Darwina. Pierwszą precyzyjną wzmianką o informacji genetycznej jest nasze odniesienie się do informacji genetycznej, która była i będzie, przekazywana przodkom lub potomkom.

Innym problem jest to, że kiedy mówię „gen”, to mam na myśli przekazywaną informację genetyczną, która może być ulokowana w różnych genach, chyba że mówiliśmy o przeciwieństwie.

Wreszcie, zajmuję się ideą informacji genetycznej w jej funkcjonalności, a nie w jej chemicznej czy biochemicznej kompozycji. Dlatego, informacja genetyczna w tym sensie może być połączona z następującymi teoriami lub przykładami:
 • Kod źródłowy programu komputerowego.
 • Techniczne definicje budynków.
 • Techniczne definicje samochodu.
 • Instrukcje obsługi programu komputerowego.

IV.2.b) Modyfikacje genetyczne.

Zobaczmy kilka z wielu klasyfikacji modyfikacji genetycznych, które mogą być wykonane w biologii ewolucyjnej:

 • Wywodzące się z celów systemu ewolucyjnego:
  • Polepszenie skuteczności / wydajności.
   • Polepszenie cech materiałów: nowe białka.
   • Racjonalizacja i uproszczenie struktury kodu genetycznego.
   • Polepszenie funkcjonalności każdego elementu genetycznego.
  • Gwarancja i bezpieczeństwo.
   • Stworzenie różnych wariacji genetycznych, aby radzić sobie ze zmianami w środowisku.
   • Powiązanie idei strukturalnej informacji genetycznej do jej części  w celu poznania konsekwencji każdej zmiany w przyszłości.
   • Utrzymanie  kodu genetycznego w stanie nieoperowalności do możliwego użycia / utylizacji w przyszłości.
  • Spoistość i zgodność.
   • Powiązanie warunku weryfikacji informacji genetycznej z informacja genetyczną drugiego przodka w przypadkach zróżnicowania płciowego.
   • Równowaga w rozwoju cech uzupełniających się.
  • Optymizacja.
   • Zwiększanie ryzyka modyfikacji polegających na mechanizmie selekcji naturalnej.
   • Zwiększanie ryzyka modyfikacji polegających na użyciu metody VGI.
   • Polepszenie zastosowania zasobów.

 • W zależności od metod:
  • Zobacz typy metod.
 • Pochodzenie.
  • Przypadkowe / ukierunkowane.
  • Wewnętrzne / zewnętrzne (dla osobnika).
  • Endogeniczne (względem systemu genetycznego) / egzogeniczne (względem środowiska).
 • Poprzez naturę swojej ekspresji.
  • Kod operacyjny / nieoperacyjny.
  • Dyskretny / ciągły.
  • Ograniczone (Warunki weryfikacji zewnętrznej...) / przyłączeniowe / wyjątkowe / specjalne.
  • Cecha uzupełniająca / niezależna / zależna.
  • Natychmiastowe / nie natychmiastowe (potwierdzenie potrzebne w następnym pokoleniu).
  • Początkowe chwile (nowej istoty) / późniejsze chwile.
  • Widzialne (makro-skala) / niewidzialne (mikro-skala).
 • Poprzez mechanizmy.
  • Losowe / projekt.
  • Określone jako losowe (losowe pomiędzy zatwierdzonymi opcjami) / całkowicie losowe..
  • Proste / złożone.