IV.1.d) Optymizacja ewolucyjnej osi czasu.

Gdy zmiany genetyczne są przekazywane bez potrzeby innej istoty, to tylko doświadczenie jednego osobnika zostaje wprowadzone i tylko nowe pokolenie spowoduje wprowadzenie doświadczenia innego osobnika. Takie zachowanie tworzy wolną oś ewolucyjną czasu.

Jeżeli połączymy różne doświadczenia, to ewolucyjna oś czasu będzie szybsza i lepsza. To sugeruje kombinację genetyczną ą z innymi osobnikami i możliwość weryfikacji przekazanej informacji, czyli w skrócie, zróżnicowania płciowego.

Ewolucja linii płciowej i seksualnej zróżnicowanie

Wydaje się jasne, że im starszy osobnik, to tym większa ewolucja egzogeniczna, zwłaszcza gdzie modyfikacje genetyczne mające wpływ na funkcje doświadczane tylko podczas okresu dojrzewania są rozważane i dlatego oś ewolucyjna czasu będzie szybsza.

Jakiekolwiek powtórzenie kroku ewolucyjnego jest krokiem wstecz na ewolucyjnej osi czasu, stratą czasu, energii i źródeł. To może być powodem, dla którego niektóre gatunki poświęcają samców po zespoleniu / zjednoczeniu. Zatem tego kroku ewolucyjnego nie można już powtórzyć.

W niektórych przypadkach ewolucyjna oś czasu jest tak szybka, że powstaje wrażenie skoków ewolucyjnych. Głównie wtedy, kiedy genomy o znaczącej różnorodności są połączone dzięki zróżnicowaniu płciowemu.

- - -

Nie ma wątpliwości, że natura istnieje w świecie, gdzie zasoby są nieliczne. Większość czasu jest poświęcona na przetrwanie, a przeżycie potomstwa nie jest zagwarantowane. Pewnym rozwiązaniem może być posiadanie jak największej liczby potomstwa.

Już sam ten fakt pozwala nam wykorzystać wynik / efekt walki o przetrwanie, czyli selekcję naturalną. Innymi słowami, osobniki mogą próbować różnych linii / dróg ewolucyjnych, a selekcja naturalna wyeliminuje te osobniki, które będą gorzej przystosowane lub słabsze.

Innym efektem może być potrzeba znalezienia czasu na ulepszenie gatunku. Innymi słowami, specjalizacja w pracy pozwoli niektórym osobnikom poświęcić czas na doskonałość genetyczną i symulację ewolucji. Tak może być w przypadku sławnych „trutni” pszczół. Ponownie, ewolucyjna oś czasu nabierze prędkości.