III. KRYTYKA KLASYCZNYCH TEORII EWOLUCJI.

Poprzednie teorie na temat koncepcji ewolucji, życia i systemów impulsów witalnych pozwolą mi na analizę wstępną tych teorii ewolucji:

III.a) Kreacjonizm a ewolucja.

Wspominam tu kreacjonizm i inne teorie religijne, ponieważ są w istocie teoriami ewolucji, i wiele osób zgadza się z nimi w taki czy inny sposób.

Nie można dokonać krytyki kreacjonizmu w ramach rozumowania logicznego, ponieważ nie podąża on za metodą naukową, zatem wyrażam jedynie głęboki szacunek dla wierzeń religijnych.

Podobna problematyka pojawia się, kiedy badano pozycje czy też teorie na temat istnienia pojęcia: ciało-dusza (monizm i dualizm), oraz, chociaż w mniejszym stopniu, pojęcia: rozum-mózg (konduktywizm logiczny – Wittgenstein, osobowość i funkcjonalizm) bardziej w sferze teologii i filozofii niż nauki.

Ogólnie, uważam, że pozycje teologiczne mają swoje racje, a jednocześnie można zaakceptować jakąkolwiek inną teorię ewolucji, interpretując w przenośni pewne dosłowne objaśnienia rodowodu życia z punktu widzenia religii...

III.b) Teoria inteligentnego projektu.

Chociaż teoria GTCEL nie pozostaje w zgodzie z kilkoma postulatami ruchu inteligentnego projektu, jako inteligentnego projektu wszechświata, to jednak zgadza się z istotnym argumentem tego ruchu, tzn. z istnieniem ostatecznej konsekwencji ewolucji swoistego impulsu witalnego.

Jest konieczne, aby nie zapomnieć o założeniach teorii GTCEL, mówiących o swoistej tendencji życia do poszerzania swojej sfery swobody, wykorzystując do tego ewolucję w ramach środowiska i warunków logicznych, które sugerują istnienie inteligentnego projektu.

Ten właśnie fakt może sugerować istnienie ewolucji teologicznej lub ostatecznej, i w konsekwencji zaprzestanie tworzenia głównych elementów ewolucji przez mutacje przypadkowe i selekcję naturalną. Jednakże, prezentacja ewolucji teologicznej nie oznaczałaby poprawności wszystkich aspektów podtrzymywanych przez ruch inteligentnego projektu, pamiętając o ich zasięgu/amplitudzie i zróżnicowaniu/heterogeniczności.

Odwołując się do powiązań ruchu inteligentnego projektu z religią, mogę tylko stwierdzić, że teoria GTCEL mogłaby wesprzeć teorię religii do tego stopnia, jaki łączy wszystkie religie, czyli potwierdzone naukowo istnienie impulsu witalnego, który wydaje się nadawać życiu sens.